Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 BaoGao FREEFORCE 149
2 TieuLongNu LFY 149
3 KienTienTy FREEFORCE 149
4 xCoCo LFY 148
5 Boss TheWorlds 146
6 PinPin TRUST 146
7 DaiKa LFY 146
8 BbbHoangHai FREEFORCE 145
9 Matri LFY 145
10 LaoNgoanDong LFY 145
11 SanSan FREEFORCE 145
12 Voyeu 144
13 Shino FREEFORCE 144
14 TaurieL TheWorlds 144
15 GauDaiKa LFY 144
16 AngelofDeath FREEFORCE 144
17 KingV LFY 143
18 BG FREEFORCE 143
19 Broken LFY 143
20 Rongar LFY 143