Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 BaoGao FREEFORCE 152
2 TieuLongNu LFY 151
3 KienTienTy FREEFORCE 151
4 xCoCo LFY 150
5 PinPin FREEFORCE 149
6 Boss TheWorlds 149
7 DaiKa LFY 148
8 BbbHoangHai FREEFORCE 147
9 SanSan FREEFORCE 147
10 KingV LFY 147
11 Matri LFY 146
12 Shino FREEFORCE 146
13 TaurieL TheWorlds 146
14 Voyeu 146
15 MTS1009 LFY 146
16 Rongar TRUST 146
17 Bker FREEFORCE 146
18 LaoNgoanDong LFY 146
19 GauDaiKa TRUST 146
20 AngelofDeath FREEFORCE 145