Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 GMT TRUST 157
2 TieuLongNu PROSUMER 156
3 TrienDaiHiep TRUST 156
4 FridayK9 156
5 xCoCo PROSUMER 155
6 Fantasy TRUST 154
7 Boss PROSUMER 154
8 GauDaiKa 154
9 WongFat TRUST 153
10 KingV PROSUMER 153
11 TuesdayFs CaiBang 153
12 7ruyMenh 153
13 Phieurieu01 PROSUMER 152
14 Voyeu PROSUMER 152
15 TaurieL PROSUMER 152
16 Tatukhamun TRUST 152
17 TuoiGiChoiChim TRUST 152
18 MTS1009 PROSUMER 152
19 Owen TRUST8 151
20 AutoGau AppleCare 151