Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 TieuLongNu LFY 152
2 GauDaiKa TRUST 149
3 SundayAs RoyalForce 148
4 XJav TheWorlds 145
5 Ino LionHeat 142
6 123 STT 140
7 BigAss RoyalForce 139
8 BackUP03 138
9 1Hit1Baby RoyalForce 132
10 Bbull TheWorlds 131
11 ChiDai LFY 131
12 CoChuNhoSG LFY 130
13 Domitia 130
14 KingofLove 130
15 Martini87 130
16 ZMariaOzawaZ 130
17 ZzGuMiHozZ LFY 130
18 MeoMeo 128
19 OcTieu 128
20 KucKutDamMau 128