Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 TieuLongNu PROSUMER 157
2 SundayAs CaiBang 150
3 XMariaOzawaX PROSUMER 150
4 Bazooka TRUST 150
5 BigAss CaiBang 150
6 ThuThao CaiBang 149
7 1Hit1Baby CaiBang 146
8 123 STT 143
9 PhoenixIce PICICO2005 140
10 baxazoro ChemGioPro 136
11 Nami 135
12 Yasho TRUST 134
13 Craven KimLonglx 134
14 BeKhoeBeXinh AUTO 133
15 ZzGuMiHozZ 132
16 Bbull 131
17 Clover TRUST 131
18 ChiDai 131
19 CanXinh HDDLHCM 130
20 CoChuNhoSG PROSUMER 130