Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 FridayK9 PROSUMER 156
2 7ruyMenh PROSUMER 153
3 QuanEuro TRUST 151
4 Matri PROSUMER 150
5 Honda67 TRUST 147
6 LeAnh 146
7 SuperLeon PROSUMER 145
8 Jamesphong CaiBang 141
9 zZNanZz TRUST 140
10 HighWay1st 139
11 DocCoCuuKiem TRUST 139
12 Kientienxu 137
13 DarkBlack KimLonglx 136
14 helaskiller PICICO2005 136
15 HuyetCongTu TruTien 136
16 ZingLove 135
17 ZzhungzZ AnhEMBACNAM 134
18 BD1989 134
19 KhanhK9 CaiBang 133
20 SkyNight 132