Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 FridayK9 RoyalForce 153
2 QuanEuro TRUST 150
3 Matri TheWorlds 148
4 SuperLeon TheWorlds 145
5 LeAnh TRUST 145
6 HighWay1st TheWorlds 139
7 Kientienxu 137
8 DavidEuro TRUST 135
9 zZNanZz TRUST 134
10 Aladinz 133
11 SkyNight Valhalla 132
12 NhatKiemThien 131
13 HuyetCongTu 131
14 Giacmo TRUST 130
15 SatPhaLang 130
16 Hadara 129
17 GomDo TheWorlds 127
18 DarkBlack 127
19 UpinIpin 127
20 RedKnight 126