Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 AutoGau AppleCare 152
2 Owen TRUST8 152
3 JoneRambo 151
4 Falcon LFY 148
5 Sccc 147
6 Taxi 146
7 THEMAXX LFY 146
8 talamagic CaiBang 145
9 MagicGau TRUST8 145
10 kute STT 144
11 moitapchoi1 SUPERMEN 143
12 dapdat STT 143
13 DarkMagic S1 143
14 BabaGau 143
15 SivelNoni SUPERMEN 143
16 Pr03 SUPERMEN 143
17 PheCo 142
18 Blink TrainCompany 142
19 magiclata CaiBang 142
20 KDLG VuiLaChinh 142