Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 LinDan CaiBang 152
2 TaurieL PROSUMER 152
3 GMTWife 145
4 Vivian LuongSonBac 145
5 NaNam CaiBang 142
6 NhungXjnhHD 142
7 tapchoi STT 140
8 PriMan 140
9 Bunting LFY 140
10 BeMi 138
11 diemxua SUPERMEN 136
12 BiQuynh OnePiece 135
13 Rion PICICO2005 135
14 KoYoTe PICICO2005 134
15 LucTuyetKy TruTien 133
16 BeKhoeBeNgoan AUTO 133
17 Freyja 133
18 Gaick Cauke 132
19 baothienfuture PICICO2005 132
20 MarinPTV 132