Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
21 MTS1009 PROSUMER 152
22 QuanEuro TRUST 151
23 Xgame PROSUMER 151
24 zZHELLOZz PROSUMER 151
25 QuacQuyt PROSUMER 151
26 JoneRambo 151
27 BABYBOY TRUST 151
28 XMariaOzawaX PROSUMER 150
29 BigAss CaiBang 150
30 malang SUPERMEN 150
31 Matri PROSUMER 150
32 SundayAs CaiBang 150
33 MeoDaiKa TRUST 150
34 Bazooka TRUST 150
35 Envy PROSUMER 150
36 HiKaKin TRUST 149
37 ThuThao CaiBang 149
38 Falcon LFY 148
39 HieuLanhLung PROSUMER 148
40 pikeBH CaiBang 147