Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
21 Lindan RoyalForce 147
22 MTS1009 TheWorlds 147
23 WongFat TheWorlds 146
24 CEO TRUST 146
25 DarKLanceR TRUST 146
26 Shino RoyalForce 146
27 Beric RoyalForce 146
28 LeAnh TRUST 145
29 CanMotCaiTen TRUST 145
30 XJav TheWorlds 145
31 Envy TheWorlds 145
32 Zeus RoyalForce 145
33 HieuLanhLung TheWorlds 145
34 SuperLeon TheWorlds 145
35 Phieurieu01 TheWorlds 145
36 malang TRUST 145
37 BG 145
38 Vivian RoyalForce 144
39 Sccc 144
40 XinChao RoyalForce 143