Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
41 MagicGau TRUST8 142
42 Taxi 142
43 Ino LionHeat 142
44 Falcon Friends 142
45 zZHELLOZz TheWorlds 141
46 NhungXjnhHD RoyalForce 141
47 PheCo 141
48 PriMan RoyalForce 140
49 THEMAXX Friends 140
50 GMT2 TRUST8 140
51 BABYBOY TheWorlds 140
52 hhoang 140
53 Yamaha TheWorlds 140
54 ForUs 140
55 MotBuaTetNao Valhalla 140
56 123 STT 140
57 BigAss RoyalForce 139
58 HighWay1st TheWorlds 139
59 Extreme LFY 139
60 tapchoi STT 138