Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
61 kute STT 138
62 BackUP03 138
63 jnspt STT 138
64 BongCoMay RoyalForce 138
65 automatic STT 138
66 MissMagic MissClub 137
67 Putin RoyalForce 137
68 Sai 137
69 Bunting LFY 137
70 MT1009 137
71 Kientienxu 137
72 DarkMagic S1 136
73 SivelNoni TRUST8 136
74 TunHD4 VIP 136
75 InJoker RoyalForce 136
76 dapdat STT 135
77 DavidEuro TRUST 135
78 diemxua TheWorlds 135
79 DaiTy 135
80 o0o STT 135