Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
61 talamagic CaiBang 145
62 JenniferLopez 144
63 kute STT 144
64 Pr03 SUPERMEN 143
65 moitapchoi1 SUPERMEN 143
66 BabaGau 143
67 DarkMagic S1 143
68 123 STT 143
69 dapdat STT 143
70 SivelNoni SUPERMEN 143
71 Yamaha PROSUMER 142
72 ForUs TRUST2 142
73 magiclata CaiBang 142
74 Keepper TrainCompany 142
75 KhongBinhThuog TRUST 142
76 KDLG VuiLaChinh 142
77 NhungXjnhHD 142
78 xNANGKTx TRUST 142
79 NaNam CaiBang 142
80 PheCo 142