Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
8721 lab2222 1
8722 HoisinhBC 1
8723 FtRatLaDe 1
8724 CUCXUCFT2 1
8725 noob80 1
8726 007 1
8727 115 1
8728 133 1
8729 160 1
8730 EoChangHy 1
8731 FighterLA 1
8732 Khozz 1
8733 kk 1
8734 KotexKhatMau 1
8735 Kyo104zzz 1
8736 lucidysenero 1
8737 Aceece 1
8738 agepronee 1
8739 CelesRain 1
8740 HN 1