Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
101 DemoLong RoyalForce 133
102 thiendinhck Cauke 133
103 Aladinz 133
104 DarkSoul Shield 133
105 CR7 Cauke 133
106 ToySoldierX Valhalla 133
107 NaNam CaiBang 132
108 MarinPTV 132
109 SkyNight Valhalla 132
110 Xgame TheWorlds 132
111 1Hit1Baby RoyalForce 132
112 MissMG2 MissClub 132
113 GhostRider 132
114 TGChanel RoyalForce 132
115 Trien 132
116 AnhKun 132
117 LindaThuy CAVEXOM 132
118 MissAta MissClub 131
119 abao vodanh 131
120 peNgoc 131