Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
101 BongCoMay LuongSonBac 139
102 transAG 138
103 Putin commandos 138
104 ModernTalking TRUST 138
105 KhongBinhThuong TrainCompany 138
106 BeMi 138
107 thiendinhck Cauke 138
108 thienlongck Cauke 137
109 Kientienxu 137
110 MT1009 137
111 thanbutden VungTau 137
112 trolaisau13nam 137
113 GordonsGin CaiBang 137
114 Winner TRUST 137
115 MyNuAnXin AnhEMBACNAM 137
116 trinhykien3000 PICICO2005 137
117 CR7 137
118 Sai 137
119 72XGauTroi VungTau 137
120 MissMagic MissClub 137