Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Clan

# Clan Chủ clan Điểm Thành viên
1 TRUST GMT 6,654,285 29
2 RoyalForce FridayK9 6,625,741 30
3 PICICO2005 trinhykien3000 6,563,191 21
4 NOOB TENTEN 6,426,533 28
5 vodanh 2tay2em 6,369,984 9
6 CaiBang OneByOne 6,292,894 8
7 commandos carrot 6,127,368 11
8 Cauke thiendinhck 6,051,531 18
9 TRUST8 GMT2 6,021,875 12
10 KayaClub TiGonKaya 5,976,289 18
11 Canabis ThienTu 2,884,441 23