Danh Mục
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Clan

# Clan Chủ clan Điểm Thành viên
1 Pride LoveToLove 6,441,320 13
2 AnhEMBACNAM HuyetMa 6,038,621 27
3 TRUST GMT 3,321,128 30
4 PROSUMER Boss 3,262,050 30
5 HDDLHCM CanXinh 3,138,028 9